Stránky Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha - Smíchov

 

Bohoslužby

Program farnosti

Farní zpravodaj

Dary pro farnost

Historie farnosti

kostely:
sv. Václav
sv. Filip a Jakub
sv. Gabriel

Kontakty

Archiv článků

Odkazy


MYŠLENKA NA TÝDEN

"Celé biblické dějiny směřují ke Kristu. On je Pánem všech proroků i naplněním jejich proroctví, v Něm se obrazy a proroctví naplňují a zpřítomňují."
 
(podle W. Stinissena)
Aktuality
spirálka Nový farní web
 
Od 1. února 2010 budou aktuální informace uváděny již pouze na nových farních webových stránkách www.farnostsmichov.cz. Po přechodnou dobu budou ještě na staré adrese k dispozici archivní informace (např. stará čísla farního zpravodaje), než budou převedeny do nové verze.

 
spirálka Ohlášky
 

31. ledna 2010 - 
4. neděle v mezidobí
úterý:  svátek Uvedení Páně do chrámu - "Hromnice"
je možno si přinést svíce k požehnání
středa: 
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
od 19 hod. setkání na faře s hostem měsíce - sestrou salesiánkou Mgr. Danou Fučíkovou, která vyučuje na Dvouleté katolické střední škole pro znevýhodněnou mládež; tématem večera bude „Mládež na okraji"
pátek: památka sv. Agáty, panny a mučednice
od 19 hod. bude na faře zahájena příprava k biřmování (budou-li zájemci)
1. pátek v měsíci - příležitost k tiché adoraci v kapli do 23 hod.
sobota: 
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Příští neděle je 5. v mezidobí

  • při večerní mši od 18 hod. zazní Missa Festiva od A. T. Grečaninova v podání souboru Cantus Amici
Další plánované akce

  • V sobotu 13. 2. od 14 hod. jsou děti zvány na "Farní kovbojské odpoledne" (organizuje Campamento, podrobnější informace ve zpravodaji).
  • V neděli 14. 2. bude při večerní mši sv. udělována svátost nemocných.
  • V sakristii je možno se přihlašovat na letní farní dovolenou v Králíkách.
  • Nově vzniklý farní pěvecký sbor, který se schází na faře každou středu v 18.30, rád přijme do svých řad ještě další zpěváky všech hlasových rozsahů; vítány jsou za daných okolností zvláště mužské hlasy
spirálka Farní dovolená 2010
 
Letošní farní dovolená se uskuteční v termínu 24 - 31. července v Poutním domě v Králíkách. Podrobnější informace o objektu a jeho okolí získáte na internetových stránkách Poutního domu www.poutnidum.cz. Vzhledem k místu dovolené a předpokládané účasti otce Petra bude možnost denní účasti na mši svaté. Na programu bývá obvykle také možnost zúčastnit se jednoho společného výletu a některý den večerní přednášky či diskuze, pro děti bývá v rámci pobytu připravena hra. Další společný program, podobně jako v předchozích letech, předem organizován není, vše bude záležet na zájmu a iniciativě účastníků. Všichni farníci a jejich přátelé jsou srdečně zváni. Za ubytování s plnou penzí by dospělí platili 350 Kč a děti (3-12 let) 250 Kč na osobu a den. Děti do 3 let jsou zdarma bez nároku na lůžko. Oběd je možno na místě v případě výletu odhlásit. Poutní dům poskytuje skupinám slevu, kterou bychom využili ve prospěch rodin s třemi a více platícími dětmi. Každá rodina by tak platila max. za 2 děti nebo by alespoň měla další děti se slevou. Zájemce o farní dovolenou prosíme o přihlášení v sakristii kostela do konce března a o zaplacení zálohy (1000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě).
spirálka Farní zpravodaj ke stažení
Ke čtení je nutný program Acrobat Reader Únor 2010      Leden 2010
 
spirálka Kurs efektivního rodičovství krok za krokem
 
Třídenní trénink se bude konat u nás na faře ve dnech 23.1, 6.2., 20.2.2010, vždy od 9:00 do 17:00. Pozvánku na kurs naleznete zde,
bližší informace si můžete přečíst v tomto článku. 
spirálka Cesta domů
 
Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké. To jde jen s pomocí dobrovolníků, spolupracujících odborníků, štědrých dárců a mnoha dobrých lidí, kteří vědí, že je důležité nebát se zbytečně závěru života a chápat jej naopak jako jeho důležitou součást. Cesta domů je neziskovou organizací, která existuje a pracuje právě díky této široké podpoře. Bližší informace  můžete získat na stránkách této organizace www.cestadomu.cz; můžete si též stáhnout informační leták.
spirálka Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice
 

Promluvy, pozdravy a homilie papeže Benedikta XVI. během jeho návštěvy si můžete stáhnout jako soubor ve formátu Microsoft Word, případně přečíst na www.navstevapapeze.cz nebo na www.vatican.va
.
spirálka Modlitební štafeta za kněze
V naší farnosti vznikla iniciativa Modlitební štafety za kněze. V sakristii jsou k dispozici archy, kde se mohou zájemci o účast zapisovat a pak si vždy na jeden týden štafetu převzít a doma se jí modlit. Poté ji vrátí zpět do sakristie, aby byla k dispozici pro dalšího účastníka, dle rozpisu. Texty štafety na jednotlivé dny v týdnu se volně inspirují svátostmi: eucharistie, kněžství, křest, biřmování – Duch sv., manželství – společenství rodiny a farnosti, svátost smíření. Na závěr je zařazeno téma mariánské, protože sobota je vyhrazena Panně Marii a ona je jistě právě v modlitbách za kněze velkou přímluvkyní. Vlastní modlitba sestává z krátkých úryvků k rozjímání, z přímluv a závěrečné modlitby za kněze. Podle časových možností je vhodné připojit na závěr i modlitbu Otče náš, či desátek růžence. Texty štafety si můžete přímo stáhnout i zde:

Ke čtení je nutný program Acrobat Reader stafeta.pdf  nebo Ke čtení je nutný program Microsoft Word stafeta.doc

Ať naše společné modlitby přinesou mnoho požehnání těm, za které chceme prosit i všem, kteří se k modlitební štafetě během celého roku připojí.

Prohlédněte si ...
spirálka Seznam knih a audiokazet farní knihovny
spirálka Hudební rytmická skupina Václav Band
spirálka Stáhněte si náš zpěvník Smícháček 293 Kb, zip

Misijní banka ubožáku (MBU)
je české neziskové misijní sdružení, založené při smíchovské farnosti sv.Václava, které realizuje přímou pomoc rozvojovými mikroprojekty ve prospěch strádajících afrických rodin, a to ve vlastní rozvojové misijní stanici Allamano Agape. Ta se nalézá v jihozápadní Tanzánii v oblasti Mbozi West 1000 km od Dar es Salaamu v diecézi Mbeya.
Misijní banka ubožákůV AA misii pracují laici misionáři, kteří se na tuto činnost dlouhodobě připravují v rámci misijního laikátu. Jiní misionáři MBU v České republice připravují týlové zázemí misijním aktivitám v Allamano Agape misii a zároveň prostřednictvím publikační, přednáškové, sbírkové činnosti v rozhlasu, televizi a internetu se snaží pozitivně ovlivňovat myšlení české společnosti, a tak preventivně pracovat proti xenofobním náladám a projevům rasismu.
Tešíme se na Vaši podporu i aktivní spolupráci.

www.agapembu.cz


Bazilika sv. Václava

Bazilika sv. Václava

Bohoslužby:
Neděle: 8:00, 9:30, 18:00
Po - So: 7:30, 17:30

Příležitost ke svátosti smíření:

Neděle:
ráno 7:30 - 7:55, 9:00 - 9:25
večer 17:30 - 17:55

Všední dny:
večer 17:00 - 17:25

Jindy:
po individuální dohodě

Kostel je otevřen
Po - Pá: 7:15 - 12:00
So: 7:15 - 11:00
Ne: 7:30 - 11:00
a v době večerních bohoslužeb

Prosíme návštěvníky kostela, aby před vstupem do chrámu vypnuli své mobilní telefony. Děkujeme


Poslední aktualizace
31. 1. 2010

Statistika návštěvnosti

NAVRCHOLU.cz


Katolická teologická fakulta


Web o víře pro děti

napište nám
Email:
jan.macek@atlas.cz


Vytvořila: Alena Michálková
AD 2002. Deo gratias!